fredag 19 februari 2016

P E N K K I S - del 3, selfie-editon 2

+ matsalsbilder

I PG har vi som tradition att abina hämtar egen mat åt sig på penkkis. I år hade vi både pizza och korvgörans. Det var kul då hela årskursen åt vid samma bord, något man borde ha gjort även tidigare under skolgången? Nu ska jag dock fokusera på lite annat än penkkis en stund och fortsätta med min psykologiläsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar